label.png
banner.jpg

Aktualności

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL DLA DZIECI


Czytaj więcej »


KONKURS LITERACKI „Ojczyzna to kraj…”REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Ojczyzna to kraj…”

1.Organizator konkursu
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
2. Cele konkursu:
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
-  rozwijanie uczuć patriotycznych,
- rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,
- uwrażliwienie na piękno ojczystego języka.
3. Zasady uczestnictwa:
- uczestnikami konkursu są uczniowie kl. IV-VI, kl. VII-VIII oraz gimnazjum  z terenu Gminy Zawoja,
- zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie jednego wiersz lub refleksji o tematyce związanej z tytułem konkursu,
- w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie napisane przez uczestników konkursu.
4. Termin nadsyłania prac
- Pracę należy złożyć  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi  Centrum w terminie do dnia 26 listopada 2018r.
5. Ogłoszenie wyników
- 30 listopada 2018r.
6. Ocena  prac
- ocenę prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
7. Nagrody
- dla zwycięzców przewidziano nagrody.
8.  Do pracy należy dołączyć  kartę uczestnika konkursu ( zał. do regulaminu)
9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1)  na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.
 
Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041
 
 
 

Czytaj więcej »


DWA MILIONY ZŁOTYCH NA NOWĄ BIBLIOTEKĘ!Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020”.  Wniosek „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi” został wysoko oceniony,  co sprawiło, że biblioteka otrzymała  dofinansowanie w wysokości 2000000 zł na budowę  nowoczesnego obiektu. Realizacja takiej inwestycji wpłynie na zwiększenie poziomu usług bibliotecznych, wzmocni ofertę działań kulturalnych oraz przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej.

Czytaj więcej »


SPOTKANIE AUTORSKIE 2018


Czytaj więcej »


ZAPRASZAMY


Czytaj więcej »


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 2018

Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
Dla uczniów klas I – III szkół  podstawowych

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

II. Data i miejsce konkursu
10.05. 2018 r. o godz. 10.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

III. Cele konkursu:
  • promocja czytelnictwa,
  • budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
  • kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.
 
IV. Przebieg konkursu:
  • w konkursie biorą udział uczniowie kl. I- III ( maksymalnie  dwie osoby   z każdej klasy),
  • uczestnicy konkursu czytają fragment dowolnej, ulubionej książki,
  • czas czytanego utworu nie może przekroczyć 5 minut,
  • komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym,
  • zgłoszenia pisemne uczestników konkursu  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja, (zał. Karta  zgłoszenia uczestnika)
  • dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.
 
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041

Czytaj więcej »


Kolejny udany spektakl Koła Teatralnego Etiuda

W piątek 28 grudnia 2017 r. odbył się kolejny spektakl  z repertuaru Gminnego Koła Teatralnego Etiuda. Tym razem była to wciąż aktualna Pchła Szachrajka Jana Brzechwy. Przedstawienie zostało przygotowane przez  Katarzynę Błachut, Agnieszkę Zemlik - Makoś oraz Danutę Zemlik. Było to  zabawne widowisko, w czasie którego publiczność poznała  przygody i szachrajstwa tytułowej bohaterki. Pchła Szachrajka to utwór zaliczany do klasyki literatury dziecięcej,  niełatwy w inscenizacji wymagający  od twórców przedstawienia  dużych umiejętności aktorskich. Spektakl w wykonaniu  Etiudy, naszych początkujących  artystów,  po raz kolejny dowiódł, że warto zapraszać  dzieci do wspólnej zabawy teatrem. Powstało krótkie, ale  wspaniałe, barwne widowisko, poruszające wyobraźnię dziecięcą. Publiczność w skupieniu śledziła perypetie Szachrajki, która dzięki swej przebiegłości i inteligencji potrafiła wykorzystywać ludzi do realizacji swoich własnych celów. Spektakl bawił  i  jednocześnie zmuszał widzów do refleksji nad swoim postępowaniem. Ostatnia scena spektaklu, ukazująca przemianę tytułowej bohaterki, jej skruchę i obietnicę poprawy, dowiodła, iż  każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, jeśli naprawdę postanowi zmienić swoje postępowanie.  Wspaniała gra aktorów, odpowiednia gra światła, scenografia sprawiły, że spektakl spotkał się z  dużym uznaniem publiczności, czego dowodem były gromkie brawa na  zakończenie przedstawienia.

Czytaj więcej »


Premiera spektaklu „Mały Książę”

W niedzielne popołudnie 3 grudnia 2017 r. w sali BCK odbyła się premiera przedstawienia „Mały Książę”  w wykonaniu  Koła Teatralnego Etiuda działającego przy naszej bibliotece. Spektakl w reżyserii nauczycieli języka polskiego  Joanny Pacygi oraz Katarzyny Wilczyńskiej powstał na podstawie filozoficznej  przypowieści  znanego francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry'ego. Wspaniała scenografia, piękne kostiumy  oraz wyjątkowa gra aktorów dostarczyła licznie zgromadzonej publiczność głębokich przeżyć. Mały Książę – główny bohater zabrał widzów w niezwykłą podróż po planetach w poszukiwaniu przyjaciół i poznawania świata. Dzięki tej wędrówce człowiek odkrywa na nowo najważniejsze wartości w życiu – miłość, przyjaźń. Do  głębokiej refleksji skłoniły widzów zacytowane przez aktorów sentencje: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”, „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze osądzić siebie, będziesz naprawdę wielki”. Było to  bardzo ciekawe, twórcze przedstawienie, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Gratulujemy twórcom przedstawienia, młodym aktorom oraz czekamy na kolejne tak wspaniałe widowiska.

Czytaj więcej »


Gminny Konkurs Recytatorski 2018

9 marca br. odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych.  Tradycyjnie, organizatorem poetyckich zmagań była Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi. Celem konkursu było: rozwijanie uzdolnień artystycznych, popularyzowanie literatury dziecięcej oraz uwrażliwienie dzieci na jej piękno. Do zmagań konkursowych przystąpiło 14 uczniów. Wspaniała interpretacja dzieł w wykonaniu najmłodszych, sprawiła że komisja konkursowa w składzie: Beata Gloger, Barbara Zasadzińska oraz Lucyna Malczyk, miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie, biorąc pod uwagę, dobór repertuaru odpowiedniej do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny laureatami konkursu zostali:
w kategorii kl. 1-4
I miejsce – Anna Wilczyńska  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej)
II miejsce – Zofia Bogdan (Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum)
III miejsce – Maja Jezutek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej), Łucja Trybała (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawoi Mosorne)
w kategorii kl. 5-7
I miejsce – Weronika Woźnica  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej)
II miejsce – Dominika Trzebuniak  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej)
III miejsce – Roksana Basiura, (Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum), Nikola Surzyn  (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawoi Mosorne)
Ze względu na wysoki poziom merytoryczny konkursu, wkład pracy uczniów wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż laureaci naszego konkursu zostali również nagrodzeni na Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Makowie Podhalańskim.  W kategorii kl I -4 Anna Wilczyńska zajęła III miejsce, Zofia Bogdan zdobyła specjalne wyróżnienie jury. W kategorii kl. 5 -7  Weronika Woźnica zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej »


GMINNY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi.

Cele konkursu:
- prezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej,
- popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

Przebieg konkursu:
1) W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach:
a) klasy I – IV
b) klasy V – VII

2) Na konkurs szkoła typuje czterech recytatorów.
3)  Konkursu odbędzie się 9 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali BCK w Zawoi Centrum
4)  Każdy uczestnik przygotowuje do konkursu dwa utwory: poetycki i fragment prozy.
     Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Tematyka utworów dowolna.
5) Komisja Konkursowa dokona oceny recytacji według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora,
b) sposób interpretacji tekstu,
c) ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:

6) Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu konkursu tj. 9 marca 2018r.
7) Zgłoszenia pisemne recytatorów (na załączonym formularzu zgłoszenia) należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 7 marca 2018 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi lub
e-mailem (scan) na adres: gbpzawoja@gmail.com

8) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem
9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.
10) Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Lucyna Malczyk.  

Czytaj więcej »


GMINNE KÓŁKO TEATRALNE ETIUDA

<img alt="" class="pyro-image alignment-none" data-pyroimage="true" src="http://www.biblioteka.zawojainfo.pl/files/large/e63df67f9e77f3f" />

Czytaj więcej »


PROMOCJA KSIĄŻKI


Czytaj więcej »


Przedstawienie Mały Książe


Czytaj więcej »


Beata Ostrowicka - krakowska pisarka

Gościem naszej biblioteki była Beata Ostrowicka, krakowska pisarka. Autorka  przyjechała na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Molik” działającego przy bibliotece  Spotkanie odbyło się 28 września br. w sali BCK. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół  podstawowych z terenu naszej gminy.
Beata Ostrowiecka jest autorką wielu książek dla dzieci  i młodzieży o tematyce obyczajowo- przygodowej. Zadebiutowała powieścią „Niezwykłe wakacje”, która od razu zdobyła uznanie wśród czytelników. Pisarka otrzymała wiele nagród za swą  twórczość - m.in. wyróżnienia polskiej sekcji IBBY, a także wpis na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena. Wiele jej książek  poleca również Fundacja ABC, prowadząca akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas spotkania pisarka zaprezentowała młodym czytelnikom swój warsztat literacki. Opowiedziała o swoich inspiracjach  oraz o sposobie kreowania bohaterów. Zachęciła również zebranych do tworzenia własnych historii, do pisania, które może być świetną zabawą. Spotkanie przebiegało w bardzo  miłej i żywiołowej atmosferze. Dzieci  chętnie uczestniczyły w zabawach i zagadkach literackich  organizowanych przez naszego gościa. Na zakończenie spotkania  uczestnicy otrzymali pamiątkowe autografy od autorki  oraz  dedykację  do zakupionych książek.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w roku 2017” realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki
 

Czytaj więcej »


Edycja 2017

Zakup nowości Wydawniczych  do Bibliotek  -  edycja 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  otrzymała  dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017” w wysokości 5860 zł. Celem  Priorytetu  jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Zakupione nowości wydawnicze są już  w naszej bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą  ofertą dostępną w katalogu bibliotecznym  on-line w zakładce Nowości .

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej »


Konsultacje ws. projektu "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi"


Ankietę dotyczącą konsultacji można pobrać klikając tutaj (pdf).
 

Czytaj więcej »


SPOTKANIE AUTORSKIE


Czytaj więcej »


Konkurs Pięknego Czytania - Regulamin

Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
Dla uczniów klas I – III szkół  podstawowych

 I. Organizator
    Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

II. Data i miejsce konkursu
12.05. 2017 r. o godz. 10.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

III. Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

IV. Przebieg konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie kl. I- III ( maksymalnie  dwie osoby z każdej klasy),
• uczestnicy konkursu czytają fragment dowolnej, ulubionej książki,   
• czas czytanego utworu nie może przekroczyć 5 minut,
• komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym,
• zgłoszenia pisemne uczestników konkursu  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja,
• dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041


Karta zgłoszenia uczestnika

1. Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………...
3. Telefon
…………………………………………………………………………………………………...

4. Szkoła i klasa
…………………………………………………………………………………………………...
6. Autor i tytuł utworu
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi do 08.05.2017 r

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
                                                                                                                                  
                                                                                                                  …………………………….


Czytaj więcej »


Informacja

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi informuje, że w związku z zapytaniami do  przedmiotu zamówienia ( Zapytanie ofertowe nr 1/2016) - w urządzeniu wielofunkcyjnym nie jest konieczny faks.<br />  

Czytaj więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                                                                                                                                                              Zawoja, dnia 06.12.2016r.
 

                                                                                                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016
                                                                                                                                              na zakup, dostawę sprzętu komputerowego

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Nazwa Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
Miejscowość: Zawoja
Adres: 34-222 Zawoja
NIP: 552-12-53-628
Strona internetowa: www.biblioteka.zawojainfo.pl

II. Przedmiot zamówienia.
1) komputer:  stacja robocza wraz z oprogramowaniem systemowym o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 3,
2) monitor LCD 21,5” o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 3.,
3) urządzenie wielofunkcyjnego (drukarka + kopiarka + skaner + faks+ oryginalny toner)  o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 1.
4) pakiety aplikacji biurowej do zakupionych komputerów, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 3.
5) licencja programu antywirusowego na 36 miesięcy do zakupionych komputerów– ilość sztuk 3.
6) słuchawki z mikrofonem o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 3.,
7) UPS o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zapytania – ilość sztuk 3.,
8) listwa zasilająca – o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej- ilość sztuk 1

Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta. Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy, z kompletem standardowych materiałów eksploatacyjnych
I. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia tj. koszt zakupu, dostawy do siedziby zamawiającego oraz montaż zakończony sprawdzeniem poprawności działania sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

III. Kryterium oceny ofert:
1) kryteria formalne:
- zobowiązanie do zrealizowania zamówienia w terminie: od 19.12.2016 do 23.12.2016 r.;
- akceptacja formy płatności: faktura przelewowa z 7 dniowym terminem płatności.
2) Kryteria punktowane
- najniższa cena brutto całkowitego kosztu zakupu sprzętu – 100%.

IV. Czas realizacji zamówienia: od 19.12.2016 do 23.12.2016 r.

V. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 16 grudnia 2016 roku do godz. 12,00 na adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy:
gbpzawoja@gmail.com
VI. Do formularza należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.


VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Pani Lucyna Malczyk
tel. (033) 8775041
E-mail:gbpzawoja@gmail.com

VIII. Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze oferty i terminie podpisania umowy.


Załączniki
Załącznik nr 1 -  Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3  - Formularz oferty

 

SPECYFIKACJA


Zestaw komputerowy nr 1
o parametrach nie gorszych niż:

Procesor Intel Core i3-6100 (2 rdzenie, 3.70 GHz, 3 MB cache)
Chipset Intel H110
Pamięć RAM 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
Karta graficzna Intel HD Graphics 530
Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
Dysk twardy 500 GB Sata
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel przedni USB, Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel tylny AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.
Wejście/wyjścia audio – 3 szt.
USB 2.0 – 4 szt.
RJ-45 (LAN) – 1 szt.
HDMI – 1 szt.
VGA (D-sub) – 1 szt.
Zasilacz 300 W
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL wersja 64-bit
Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 10 PL 64bit
Gwarancja 36 miesięcy
Mysz  Optyczna na usb, zgodna ze standardem płyty głównej
Klawiatura Na usb zgodna zgodna ze standardem płyty głównej
Zasilanie awaryjne UPS Z odpowiedną mocą, tak żeby zapewniła spokojne zakończenie pracy na zasilaniu awaryjnym całego zestawu
Słuchawki Nauszne z mikrofonem
Czytnik kodów kreskowych Odpowiedni do prawidłowej pracy z komputerem
Dodatkowe programy Pakiet Office, Antywirus (licencja 36 miesięcy)

Monitor:
Format ekranu 16:9 panoramiczny
Przekątna ekranu 21,5”
Typ panelu  TFT TN
Technologia podświetlenia LED
Zalecana rozdzielczość obrazu 1920x1080
Czas reakcji matrycy poniżej 6ms
Jasność Co najmniej 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Złącza wejściowe VGA, HDMI
Pobór mocy w czasie pracy poniżej 22W
Pobór mocy w spoczynku poniżej 0,4W
Kolor obudowy czarny

Zestaw Nr 2
o parametrach nie gorszy niż:

Procesor Intel Core i3-6100 (2 rdzenie, 3.70 GHz, 3 MB cache)
Chipset Intel H110
Pamięć RAM 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
Karta graficzna Intel HD Graphics 530
Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
Dysk twardy 500 GB Sata
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel przedni USB, Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel tylny AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.
Wejście/wyjścia audio – 3 szt.
USB 2.0 – 4 szt.
RJ-45 (LAN) – 1 szt.
HDMI – 1 szt.
VGA (D-sub) – 1 szt.
Zasilacz 300 W
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL wersja 64-bit
Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 10 PL 64bit
Gwarancja 36 miesięcy
Mysz  Optyczna na usb, zgodna ze standardem płyty głównej
Klawiatura Na usb zgodna  ze standardem płyty głównej
Zasilanie awaryjne UPS Z odpowiedną mocą, tak żeby zapewniła spokojne zakończenie pracy na zasilaniu awaryjnym całego zestawu
Słuchawki Nauszne z mikrofonem
Dodatkowe programy Pakiet Office, Antywirus (licencja 36 miesięcy)

Monitor:
Format ekranu 16:9 panoramiczny
Przekątna ekranu 21,5”
Typ panelu  TFT TN
Technologia podświetlenia LED
Zalecana rozdzielczość obrazu 1920x1080
Czas reakcji matrycy poniżej 6ms
Jasność Co najmniej 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Złącza wejściowe VGA, HDMI
Pobór mocy w czasie pracy poniżej 22W
Pobór mocy w spoczynku poniżej 0,4W
Kolor obudowy czarny


Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono:
Technologia druku Laserowa, monochromatyczna
Podajnik papieru 150 arkuszy
Odbiornik papieru 100 arkuszy
Szybkość druku w mono 20 str./min
Maksymalna rozdzielczość druku 600 x 600 dpi
Szybkość skanowania 12 s.
Szybkość kopiowania 20 str./min
Rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi
Miesięczne obciążenie 8000 str./miesiąc
Interfejsy LAN (Ethernet)
Wi-Fi
USB
Wyświetlacz Wbudowany
Dołączone akcesoria Kabel USB
Toner oryginalny
Kabel zasilający
Listwa przeciwprzepięciowa 2,5 m
Gwarancja  Min 12 miesięcy
Uwagi: W miarę tani koszt eksploatacji

Zestaw komputerowy nr 3 o parametrach nie gorszych niż:

Procesor Intel Core i3-6100 (2 rdzenie, 3.70 GHz, 3 MB cache)
Chipset Intel H110
Pamięć RAM 8 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz)
Karta graficzna Intel HD Graphics 530
Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona
Dysk twardy 500 GB Sata
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel przedni USB, Audio
Rodzaje wejść / wyjść – panel tylny AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.
Wejście/wyjścia audio – 3 szt.
USB 2.0 – 4 szt.
RJ-45 (LAN) – 1 szt.
HDMI – 1 szt.
VGA (D-sub) – 1 szt.
Zasilacz 300 W
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL wersja 64-bit
Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 10 PL 64bit
Gwarancja 36 miesięcy
Mysz  Optyczna na usb, zgodna ze standardem płyty głównej
Klawiatura Na usb zgodna zgodna ze standardem płyty głównej
Zasilanie awaryjne UPS Z odpowiedną mocą, tak żeby zapewniła spokojne zakończenie pracy na zasilaniu awaryjnym całego zestawu
Słuchawki Nauszne z mikrofonem
Dodatkowe programy Pakiet Office, Antywirus (licencja 36 miesięcy)

Monitor:
Format ekranu 16:9 panoramiczny
Przekątna ekranu 21,5”
Typ panelu  TFT TN
Technologia podświetlenia LED
Zalecana rozdzielczość obrazu 1920x1080
Czas reakcji matrycy poniżej 6ms
Jasność Co najmniej 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Złącza wejściowe VGA, HDMI
Pobór mocy w czasie pracy poniżej 22W
Pobór mocy w spoczynku poniżej 0,4W
Kolor obudowy czarny

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) lub są wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań lub materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i  że zapewnią one należytą realizację zadania oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej

                                                                                                                                                                                                                                                     Do zapytania ofertowego nr 1/2016
                                                                                                                                                                                                                                   na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego

                                                                                                                                                Formularz ofertowy

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: nr 1/2016 z dnia 12.12.2016r.
Nazwa oferenta:………………………………………………………………..
Adres Oferenta:…………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:………………………………………………………….
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………
Oferujemy następującą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:


Zestaw komputerowy nr 1 :
Należy podać  ( ilość sztuk, cena jednostkowa netto w zł, podatek Vat,  wartość brutto )
jednostka centralna,
monitor, klawiatura,
mysz,
słuchawki z mikrofonem,
UPS,
czytnik kodów kreskowych,
system Windows,
pakiet aplikacji biurowych,
oprogramowanie antywirusowe,

Zestaw komputerowy nr 2 :
Należy podać  ( ilość sztuk, cena jednostkowa netto w zł, podatek Vat,  wartość brutto )
jednostka centralna,
monitor,
klawiatura,
mysz,
słuchawki z mikrofonem,
urządzenie wielofunkcyjne laserowe,
listwa zasilająca,
UPS ,
system Windows,
pakiet aplikacji biurowych,
oprogramowanie antywirusowe,
Zestaw komputerowy nr 3:
Należy podać  ( ilość sztuk, cena jednostkowa netto w zł, podatek Vat,  wartość brutto )
jednostka centralna,
monitor,
klawiatura,
mysz,
słuchawki z mikrofonem,
UPS,
system Windows,
pakiet aplikacji biurowych,
oprogramowanie antywirusowe,

Łączna wartość: ……….…………………..….zł. brutto

Słownie: …………………………………………………………………………..

Oświadczenie
Składając ofertę na w/w towaru zgodnie ze specyfikacją zapisaną w zapytaniu ofertowym nr 1/2016
 
• po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
• zaoferowany towar jest zgodny ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego (załączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu);
• wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z zakupem dostawą i montażem i konfiguracją urządzeń;
• w przypadku wyboru naszej oferty gwarantujemy dostawę i montaż zakupionego sprzętu w dniach od 19 do 23 grudnia 2016 r.;
• na zakupiony sprzęt zostanie wystawiona faktura przelewowa z  7 dniowym terminem płatności.

Pieczątka firmowa
Podpis osoby uprawnionej:


Formularz do pobrania na stronie http://www.zawoja.ug.pl/
 


Czytaj więcej »


Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”


Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Czytaj więcej »


WYSTAWA ZOFII ZALEWSKIEJ


Czytaj więcej »


ZAPISY DO GMINNEGO KÓŁKA TEATRALNEGO "ETIUDA"


Czytaj więcej »


UCZTA DLA MALUCHA !!!

Dnia 4 listopada br. w Zespole Szkól w Zawoi Wilcznej odbyło się spotkanie z p. Wiesławem Drabikiem
– twórcą literatury dziecięcej. Jego zasadniczym celem była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów naszego Zespołu oraz popularyzacja twórczości wyjątkowego „pisarza”. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest efektem partnerskiej współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Zawoi.
Spotkanie z p. Wiesławem wywarło na naszych milusińskich ogromne wrażenie.  „Łatwy” przekaz,
miła atmosfera, swoboda w nawiązywaniu relacji – wszystko to sprawiło, że dzieci bardzo spontanicznie reagowały na pytania ze strony prowadzącego, bawiły się rymem i skojarzeniami, chętnie uczestniczyły
w intelektualnych potyczkach słownych.
Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie zetknięcie z twórczością p. Drabika przyczyni się do tego,
że nasi wychowankowie z entuzjazmem sięgną  po kolejną książkę, że w czytaniu odnajdą  przyjemność,
której do tej pory nie doświadczyli.

Czytaj więcej »


NARODOWE CZYTANIE 2016

Dnia 13 września 2016 r. uczniowie Gimnazjum i Liceum uczestniczyli w szkolnej edycji NARODOWEGO CZYTANIA. Tegoroczna uczta intelektualna koncentrowała się na lekturze „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wydarzeniu  patronowała Gminna Biblioteka Publiczna, którą w tym dniu reprezentowały         p. Lucyna Malczyk - Dyrektor GBP oraz p. Barbara Małysa- pracownik biblioteki. Honorowymi gośćmi i jednocześnie lektorami byli: p. Marcin Pająk - Wójt Gminy Zawoja oraz p. Krzysztof Jordanek- emerytowany Dyrektor i nauczyciel naszego Zespołu. Do grona lektorów dołączyli również uczniowie: Daria Wieczorek, Alicja Wilczyńska, Maciej Woźnica, Zuzanna Budzowska, Patryk Jabłoński, Roksana Marek, Dominika Oleksa, Zofia Budny, Martyna Giertuga, Aleksandra Kuś, Angelika Zajda, Ewelina Kozina, Arkadiusz Skocz, Tymoteusz Jezutek.
Uroczystość przebiegała w miłym i podniosłym nastroju. W „otoczeniu słowno- muzycznych oraz tematycznych prezentacji". 


Zapraszamy do galerii !!!


Czytaj więcej »