label.png
banner.jpg

Aktywne Wakacje


Świetlica Środowiskowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zapraszają dzieci na zajęcia w ramach akcji „ Aktywne  Wakacje”

04.07.2014 (piątek)
Biblioteka Główna, godzina 12.00
  •  W Bajkowej  Krainie – lepienie z plasteliny bajkowych postaci

08.07.2014  ( wtorek)
Zbiórka w Świetlicy Środowiskowej w Zawoi Centrum, godzina 9.30
  • Zwiedzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – wycieczka do Wadowic                  

10.07. 2014(czwartek)
 Zbiórka w Świetlicy Środowiskowej w     Zawoi Centrum,  godzina 12.00
  • Wędrówka szlakiem Szkolnika Wawrzyńca- wycieczka edukacyjna zakończona ogniskiem na terenie BgPN
  
14.07.2014 (poniedziałek)
Biblioteka Główna godzina 12.00
  • Zabawa z wierszem– zajęcia plastyczne inspirowane wierszami  dla dzieci , zakończone konkursem z nagrodami.

17.07.2014 (czwartek)
Biblioteka Główna godzina 12.00
  • Mój pamiętnik – warsztaty plastyczne techniką scrapbooking część I

23.07.2014 (środa )
Świetlica Środowiskowa w Zawoi Centrum godzina 12.00
  • Mój pamiętnik – warsztaty plastyczne techniką scrapbooking część II
       
Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia uczestników należy dokonać najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć , tel.33877504, 338775041 lub 515 919 595