label.png
banner.jpg

PROJEKTY


Gminna Bibliotek Publiczna w Zawoi  w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości  wydawniczych dla bibliotek- Priorytet 1 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014r. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe są przeznaczone na zakup wydawnictw popularnonaukowych  oraz literatury pięknej .Zgodnie z regulaminem programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Poza tym Biblioteka Publiczna w Zawoi  pozyskała dotację na  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych- Priorytet 2. W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną lektury dla uczniów
Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Celem projektu jest wspieranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury.W czerwcu br. Biblioteka  podpisała porozumienie z  Zespołem Szkól w Zawoi Centrum , w wyniku którego do końca listopada 2014 r. zostaną zakupione książki zgodnie z wykazem przygotowanym przez nauczycieli języka polskiego. Ponadto odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych promujących czytelnictwo.