label.png
banner.jpg

Regulamin konkursu "Świąteczny stroik Bożonarodzeniowy"


 1. Organizator konkursu:
  -Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi,
  - Świetlica Środowiskowa w Zawoi
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz mieszkańcy Gminy Zawoja.
 3. Celem  konkursu jest:
  - kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
  - pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
  - prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum gminy.
 4. Prace rozpatrywane będą w czterech kategoriach:
  - klasy I-III- Szkoła Podstawowa;
  - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa;
  - klasy I-III- Gimnazjum;
  - dorośli.
 5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  - oryginalność kompozycji,
  - brak elementów gotowych,
  - estetykę wykonania,
  - wykorzystanie materiałów naturalnych,
  - samodzielność wykonania.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 7. Prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi Centrum w dniu
  17.12.2013r. do godziny 16:00.
 8. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
  -nazwisko i imię uczestnika,
  -wiek,
  -adres szkoły (klasa) lub adres zamieszkania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i wykorzystywania zdjęć nagrodzonych prac.
Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi 22.12.2013r. w Domu Parafialnym w Zawoi Centrum o godzinie 12:00.
ZAPRASZAMY