label.png
banner.jpg

Spotkanie bibliotek partnerskich w gminnej bibliotece publicznej w Zawoi


Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi jako Biblioteka Wiodącą w II rundzie PRB ,w ramach otrzymanego Mikrograntu „ Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , zorganizowała cztery spotkania w tym jedno wirtualne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich. W spotkaniach uczestniczyli : Grażyna Sutor kierownik GBP w Bystrej, Jolanta Kupczyk – kierownik GBP w Radziemicach , Lucyna Malczyk – kierownik GBP w Zawoi, Józefa Antos – bibliotekarz GBP w Radziemicach , Danuta Suwada – bibliotekarz GCK i Czytelnictwa w Zembrzycach , Barbara Małysa, Dorota Tomczak – bibliotekarze GBP w Zawoi. Natomiast spoza środowiska bibliotekarskiego obecni byli : Katarzyna Fujak –starszy specjalista do spraw dydaktyki BgPN w Zawoi , Lidia Olesińska- Dolech -prezes Stowarzyszenia KultArt , Anna Mazur – dyrektor BCK w Zawoi, Grażyna Trzebuniak – kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zawoi.

Pierwsze spotkanie „ Księga Natury” odbyło się 11 lipca br. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego i miało charakter warsztatowy. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Fujak. Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia przyrodniczych warsztatów edukacyjnych oraz poznali sposoby wykorzystania najbliższego środowiska w twórczych działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto zapoznali się ze sposobami połączenia przestrzeni bibliotecznej z przyrodą. Na zakończenie spotkania uczestnicy zwiedzili Ogród Zmysłów, w którym prezentowana jest babiogórska roślinność. Kolejne spotkanie odbyło się 29 lipca br. w Pracowni Cacane Patchworki w Zawoi. Tym razem były to warsztaty artystyczne z upcyklingu , które prowadziła Pani Lidia Olesińska – Dolech. 

W czasie spotkania bibliotekarze oraz lokalni partnerzy zdobyli praktyczną wiedzę na temat upcyklingu , poznali różne sposoby wykorzystania odpadów do celów artystycznych i edukacyjnych. Oprócz tego w formie prezentacji multimedialnej zostali zapoznani z nowatorskimi inicjatywami Pracowni Artystycznej Cacane Patchworki. Warsztaty były połączone ze wspólnym zwiedzaniem Galerii Sztuki Ludowej „ Na Uciechę”, gdzie uczestnicy podziwiali wyroby artystyczne lokalnych twórców ludowych. Natomiast 29 sierpnia br. miało miejsce trzecie spotkanie poświęcone współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Pani Lucyna Malczyk - kierownik GBP w Zawoi zapoznała uczestników spotkania z inicjatywą zawiązanego partnerstwa lokalnego. Omówiła fazy i etapy budowania partnerstwa, umiejętności przydatne w partnerstwie, zadania biblioteki jako inicjatora współpracy partnerskiej.
Był to również czas na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją projektów edukacyjnych w ramach Konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka. Z kolei 30 sierpnia br. za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype odbyło się ostatnie spotkanie bibliotek partnerskich. Tematem telekonferencji było „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.