label.png
banner.jpg

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2


Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi wraz z Zespołem Szkół w Zawoi Centrum uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2 . Główne cele projektu to : - zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - poprawa jakości obsługi czytelniczej - wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych . Wniosek o dofinansowanie złożyła Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi .Całkowita wartość projektu to 3940 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydawniczych . W październiku br. Biblioteka Publiczna ,wraz z udziałem władz samorządowych Gminy Zawoja ,przekazała w depozyt Bibliotece Szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Zawoi Centrum 201 książek. Szczegółowy wykaz zakupionych lektur i nowości wydawniczych znajduje się na stronie internetowej http://www.biblioteka.zawojainfo.pl/ . Ponadto w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną a Zespołem Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono szereg działań promujących literaturę i czytelnictwo. W dniach 24.09- 26.09.2014 uczniowie kl . II SP uczestniczyli w zajęciach Zaczarowany świat baśni, w czasie których zostali zapoznani z wybranymi baśniami Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena ,Charlesa Perraulta. Cykl lekcji zakończył konkurs literacki, podczas którego nagrodzono następujących uczniów: I miejsce – Bartosz Smyrak II miejsce – Klaudia Pluta, Gabriela Kudzia III miejsce – Eryk Komm, Michał Kudzia. Kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu to Konkurs poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima .Celem konkursu było promowanie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. W dniu !8.11.br. Komisja Konkursowa oceniła uczestników i ogłosiła następujące wyniki : I miejsce – Bartosz Bachul, Kamil Olszówka II miejsce- Kamil Mętel, Michał Wolczko III miejsce – Edwin Giertuga. Z poezją dzieci spotkały się również na warsztatach plastycznych Malarska interpretacja wierszy Juliana Tuwima . W czasie tego spotkania uczestnicy byli inspirowani wierszami i wykonali prace plastyczne obrazujące świat poezji Juliana Tuwima. Natomiast młodzież gimnazjalna brała udział w działaniu Mały literat , którego celem było kształcenie umiejętności pisania recenzji książek oraz poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi. W dniu 13.11. br. uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami pisania recenzji , a następnie samodzielnie zredagowali teksty promujące ich ulubione utwory. Powstałe prace były na wysokim poziomie .Organizatorzy postanowili nagrodzić recenzje takich uczestników, jak : Kinga Szarlej, Madej Zuzanna, Dominika Lasa, Agnieszka Malczyk, Ewa Sobczak- Rzewnicka, Kacper Pająk, Karolina Gancarczyk, Patrycja Matyja, Patryk Kudzia, , Sabina Chowaniak, Julia Pacyga, Jadwiga Basiura. W ramach projektu zorganizowano również wystawę Bohaterowie naszych lektur , na której były prezentowane prace plastyczne uczniów kl. I-III oraz IV-VI. Były to ilustracje ulubionych bohaterów literackich , powstałe na podstawie wcześniej czytanych i analizowanych lektur. W ramach współpracy przeprowadzono także Konkurs Czytelniczy w świecie książek Małgorzaty Musierowicz .Na podstawie opracowanego scenariusza uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wykazali się znajomością treści utworów Opium w rosole oraz Kwiat kalafiora. W dniu 21.11.br. Komisja Konkursowa ogłosiła następujące wyniki : I miejsce – Zuzanna Madej , II miejsce - Jadwiga Basiura, III miejsce – Izabela Kudzia. Przedstawione wyżej działania w dużym stopniu przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy projektu będą w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania zainteresowań literackich. Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.