label.png
banner.jpg

REGULAMIN KONKURSU




„Puść wodze fantazji i napisz baśń o….”
 
§ 1
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
§ 2
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych Gminy Zawoja.
§ 3
Celem konkursu jest: - popularyzowanie twórczość literackiej,
- zainspirowanie dzieci do własnej twórczości,
- rozwijanie umiejętności redagowania baśni,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.
§ 4
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać swoją baśń. Objętość pracy nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4
§ 5

Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: - nazwisko i imię uczestnika, - wiek, - adres szkoły (klasa) lub adres zamieszkania.
§ 6
Pracę należy dostarczyć do dnia 24.04.2015r.do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum
§ 7
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace do 27.04.2015r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 30.04.2015r.
§ 8
Na laureatów konkursu czekają następujące nagrody: - publikacja nagrodzonych baśni w prasie lokalnej „ Pod Diablakiem” - nagrody książkowe.
§9
Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja utworów nastąpi 30.04. 2015 roku o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi.
§10
Prace konkursowe staną się własnością Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium za prawa autorskie.

Kontakt: tel. 33 8775041, gbpzawoja@gmail.com