label.png
banner.jpg

Projekt Kultura Dostępna


Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła wniosek do programu Kultura Dostępna i zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymała dotację  na realizację zadania Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7200 zł. W ramach  projektu zostaną  zrealizowane następujące działania :

1.Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie na wybrany spektakl teatralny połączony
z warsztatami teatralnymi – termin realizacji wrzesień

2.Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – działanie skierowane do młodzieży oraz ich dziadków, uczestnicy zwiedzą stałą wystawę oraz wezmą udział w  lekcji muzealnej - termin realizacji wrzesień

3.Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku Białej na wybrany spektakl teatralny połączony
 z warsztatami teatralnymi - termin realizacji październik

4. Przygotowanie spektaklu – programu TV JEDYNKA  „Żeby te księgi trafiły pod strzechy” – będzie to posumowanie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania  zdobytych w czasie realizacji wyżej wymienionych działań. Planujemy, że tematem przedstawienia będzie prezentacja spuścizny literackiej Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej. Spektakl będzie adresowany do szerokiej publiczności, zostanie wystawiony w Zawoi – termin realizacji listopad


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego