label.png
banner.jpg

Regulamin


Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
Dla uczniów klas I – III szkół  podstawowych
 

 I. Organizator
    Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

II. Data i miejsce konkursu
O9.05. 2016 r. o godz. 10.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi


III. Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu
.

IV. Przebieg konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie kl. I- III ( maksymalnie  dwie osoby z każdej klasy),
• uczestnicy konkursu czytają fragment dowolnej, ulubionej książki,   
• czas czytanego utworu nie może przekroczyć 5 minut,
• komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym,
• zgłoszenia pisemne uczestników konkursu  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2016 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja,
• dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041