label.png
banner.jpg

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczy  w Programie Biblioteki Narodowej  Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Całkowita wartość projektu wynosi  9000 zł.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.