label.png
banner.jpg

UCZTA DLA MALUCHA !!!


Dnia 4 listopada br. w Zespole Szkól w Zawoi Wilcznej odbyło się spotkanie z p. Wiesławem Drabikiem
– twórcą literatury dziecięcej. Jego zasadniczym celem była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów naszego Zespołu oraz popularyzacja twórczości wyjątkowego „pisarza”. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest efektem partnerskiej współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Zawoi.
Spotkanie z p. Wiesławem wywarło na naszych milusińskich ogromne wrażenie.  „Łatwy” przekaz,
miła atmosfera, swoboda w nawiązywaniu relacji – wszystko to sprawiło, że dzieci bardzo spontanicznie reagowały na pytania ze strony prowadzącego, bawiły się rymem i skojarzeniami, chętnie uczestniczyły
w intelektualnych potyczkach słownych.
Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie zetknięcie z twórczością p. Drabika przyczyni się do tego,
że nasi wychowankowie z entuzjazmem sięgną  po kolejną książkę, że w czytaniu odnajdą  przyjemność,
której do tej pory nie doświadczyli.