label.png
banner.jpg

Edycja 2017


Zakup nowości Wydawniczych  do Bibliotek  -  edycja 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  otrzymała  dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017” w wysokości 5860 zł. Celem  Priorytetu  jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Zakupione nowości wydawnicze są już  w naszej bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą  ofertą dostępną w katalogu bibliotecznym  on-line w zakładce Nowości .

 
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.