label.png
banner.jpg

DWA MILIONY ZŁOTYCH NA NOWĄ BIBLIOTEKĘ!
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 -2020”.  Wniosek „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi” został wysoko oceniony,  co sprawiło, że biblioteka otrzymała  dofinansowanie w wysokości 2000000 zł na budowę  nowoczesnego obiektu. Realizacja takiej inwestycji wpłynie na zwiększenie poziomu usług bibliotecznych, wzmocni ofertę działań kulturalnych oraz przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej.