label.png
banner.jpg

Aktualności

Regulamin

Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
Dla uczniów klas I – III szkół  podstawowych
 

 I. Organizator
    Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi


II. Data i miejsce konkursu
O9.05. 2016 r. o godz. 10.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi


III. Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
• kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.
 

IV. Przebieg konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie kl. I- III ( maksymalnie  dwie osoby z każdej klasy),
• uczestnicy konkursu czytają fragment dowolnej, ulubionej książki,   
• czas czytanego utworu nie może przekroczyć 5 minut,
• komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym,
• zgłoszenia pisemne uczestników konkursu  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2016 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja,
• dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041

 


Czytaj więcej »


Książka i Róża


Czytaj więcej »


6 kwietnia 2016 „Czytamy w podróży… Herberta”

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi bierze udział w akcji zorganizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta „Czytamy w podróży…. Herberta” Jest to kolejne przedsięwzięcie promujące czytelnictwo w ramach kampanii „Pan Cogito”. Tego dnia bibliotekarze będą wręczać mieszkańcom zakładki książkowe z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta.

Czytaj więcej »


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z 2011 roku. Z tej okazji 26 lutego br. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zorganizowała spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi wraz z nauczycielami  wysłuchali  interesującej prelekcji na temat historii i losów Żołnierzy Wyklętych, którą wygłosił dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Głos zabrał również Sławomir Hajos – radny powiatu suskiego, który mówił  o bohaterstwie żołnierzy działających w partyzantce antykomunistycznej w rejonie Babiej Góry, przypomniał młodzieży o niedawno odnowionych mogiłach żołnierzy AK znajdujących się na cmentarzu w Zawoi Centrum. Spotkanie było cenną lekcją historii, wyrazem hołdu i pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

 


Czytaj więcej »


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE


Czytaj więcej »


SPEKTAKL" ŻEBY TE KSIĘGI TRAFIŁY POD STRZECHY"

27.11.2015 w ramach realizacji projektu Klasyka znowu odkryta w sali BCK został wystawiony spektakl „Żeby te księgi trafiły pod strzechy” W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowana była młodzież z Zespołu Szkół  w Zawoi Centrum oraz seniorzy. Spektakl prezentował  spuściznę literacką Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej. Przedstawienie zostało przygotowane przez Katarzynę Wilczyńską oraz Joannę Pacyga. Wszyscy wykonawcy  zachwycili  licznie zgromadzoną publiczność  wspaniałą grą aktorską, umiejętnościami wokalnymi oraz scenografią i kostiumami. Dyrektor Biblioteki  Lucyna Malczyk składa podziękowanie całej społeczności zaangażowanej w realizacje projektu oraz oficjalnym partnerom , tj. Zespołowi Szkół w Zawoi Centrum za koordynację merytoryczną i organizacyjna oraz Babiogórskiemu Centrum Kultury za udostępnienie sali i nagłośnienia. Szczególne podziękowania kierujemy również do Wojciecha Wilczyńskiego za kamerowanie przedstawienia , Łukasza Kulki , Grzegorza Bargla za obsługę nagłośnienia ,Krzysztofa Żywczaka za robienie zdjęć

Czytaj więcej »


ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL


Czytaj więcej »


ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL


Czytaj więcej »


CZYTAMY SOBIE W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła w projekcie „Czytamy sobie w bibliotece” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Głównym celem działań było pokazanie dzieciom,że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa. Na podstawie książek z serii „Czytamy sobie” Wydawnictwa Egmont zorganizowano warsztaty literacko - plastyczne, w których uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 5  w Zawoi Gołyni.

Czytaj więcej »


KLASYKA ZNOWU ODKRYTA - BALLADYNA

Klasyka znowu odkryta
Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie


20 października br. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zorganizowała wyjazd do Teatru Lalki Banialuka w Bielsku – Białej. Było to kolejne działanie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna. Tym razem  młodzież oraz dorośli  mieli  okazję zobaczyć „ Balladynę” Juliusza Słowackiego w reżyserii Petra Nosálka. Spektakl jest uniwersalny, gdyż przedstawia odwieczny konflikt dobra ze złem, skomplikowanie natury ludzkiej. Ukazuje również sposoby  zdobywania i sprawowania władzy. Ciekawa interpretacja dramatu Słowackiego, oryginalne lalki dopracowane w najmniejszym detalu oraz przenikliwa muzyka przeniosła widzów w świat klasyki literatury polskiej. Ponadto zaraz po przedstawieniu odbyły się warsztaty „Magiczne miejsce teatru”. Pod przewodnictwem aktorów grupa z Zawoi mogła zobaczyć teatr od kulis. Uczestnicy zajęć weszli na scenę teatralną, poznali teatralne zaplecze, pracownie krawieckie, plastyczne i stolarskie. Dowiedzieli się również jak powstają przedstawienia teatralne i jaki zespół każdorazowo je tworzy, poznali najstarszych aktorów  teatru - lalki oraz wielość sposobów ich animacji. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy ( młodzież, rodzice, dziadkowie)  przygotują wspólnie spektakl „ Żeby te księgi trafiły pod strzechy”. Będzie to prezentacja spuścizny literackiej Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej adresowana do szerokiej publiczności . Przedstawienie zostanie wystawione 27 listopada br. o godzinie 10:00, w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w  Zawoi. Serdecznie zapraszamy !

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytaj więcej »


TEATR BANIALUKA


Czytaj więcej »


Kultura Dostępna

Klasyka znowu odkryta

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi bierze udział w programie Kultura Dostępna.
W ramach realizacji zadania „ Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie”, w dniu 22. 09. 2015 roku zorganizowano wyjazd do Teatru Współczesnego Krakowie na spektakl „Dziady” Adama Mickiewicza. W wyjeździe uczestniczyły 54 osoby – młodzież, dziadkowie. Partnerem całego projektu jest Zespół Szkół w Zawoi Centrum. Adaptacja słynnego utworu Adama Mickiewicza zrobiła na uczestnikach niesamowite wrażenie, z powodu niekonwencjonalnego ujęcia tematu. By wzbudzić zainteresowanie utworem,  reżyser celowo wprowadził zwrot do widza, oczko do odbiorcy. Publiczność została wciągnięta       w świat wyobraźni poety. Z całą pewnością można stwierdzić, że Teatr Współczesny stanął na wysokości zadania i przełożył cenną tradycję literacką na wrażliwość współczesnego widza. Był to niezwykły, wspaniały kolaż obrazów z "Dziadów" wileńsko-kowieńskich, wzbogacony fragmentami scen z części III. Dzieło prezentuje wartości uniwersalne. Zwraca uwagę na konieczność liczenia się z konsekwencjami popełnianych czynów. Odwołuje się do moralności ludowej, która zmusza do życia uczciwego, z innymi i dla innych. To również manifest gorącego patriotyzmu. Spektakl odniósł sukces, widzowie byli zachwyceni i chętnie zobaczyliby go po raz kolejny. Ponadto bezpośrednio po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne Kuchnia aktorska prowadzone przez Agnieszkę Zieleziecką – aktorkę Teatru Współczesnego. Uczestnicy poznali zakulisową pracę aktorską. Brali udział w treningu aktorskim, na który składały się ćwiczenia głosowe, elementy świadomości ciała, praca z przedmiotem i przestrzenią. Działania oparte były na improwizowanej zabawie, spontanicznym reagowaniu oraz tworzeniu.
Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane ramach programu Kultura Dostępna to wyjazd Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W działaniu uczestniczyły 54 osoby. Był to wyjazd integracyjny (młodzież, rodzice, dziadkowie).     W dniu 29. 09. 2015 roku uczestnicy zwiedzili muzeum, które jest jedyną placówką na świecie, ukazującą całokształt tematyki związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbyło się w grupach wraz z przewodnikiem. Najpierw zwiedzający poznali historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich. Zobaczyli również rekonstrukcję czołgu Vickers, rakiety V-2. Następnie oglądali zasadniczą część wystawy dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Na zakończenie zwiedzanie odbyła się  multimedialna lekcja muzealna „W szeregach Armii Krajowej”, podczas której uczestnicy oglądali archiwalne zdjęcia, szyfrowali wiadomości, kolportowali przesyłki i rozkazy. Poznali realia
okupacyjnego życia, dowiedzieli się, czym zajmowali się żołnierze Armii Krajowej oraz na czym polegała działalność sabotażowa i dywersyjna.
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytaj więcej »


Wyjazd do muzeum


Czytaj więcej »


Zaproszenie do teatru


Czytaj więcej »


Projekt Kultura Dostępna

Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła wniosek do programu Kultura Dostępna i zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymała dotację  na realizację zadania Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7200 zł. W ramach  projektu zostaną  zrealizowane następujące działania :

1.Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie na wybrany spektakl teatralny połączony
z warsztatami teatralnymi – termin realizacji wrzesień

2.Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – działanie skierowane do młodzieży oraz ich dziadków, uczestnicy zwiedzą stałą wystawę oraz wezmą udział w  lekcji muzealnej - termin realizacji wrzesień

3.Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku Białej na wybrany spektakl teatralny połączony
 z warsztatami teatralnymi - termin realizacji październik

4. Przygotowanie spektaklu – programu TV JEDYNKA  „Żeby te księgi trafiły pod strzechy” – będzie to posumowanie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania  zdobytych w czasie realizacji wyżej wymienionych działań. Planujemy, że tematem przedstawienia będzie prezentacja spuścizny literackiej Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej. Spektakl będzie adresowany do szerokiej publiczności, zostanie wystawiony w Zawoi – termin realizacji listopad

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Czytaj więcej »


Uwaga czytelnicy!

                                 
Biblioteka w dn. 13.07- 24.07.2015 
czynna:


 

Poniedziałek      9.00 - 17.00
Wtorek               9.00 - 14.00
Środa                 9.00 - 14.00
Czwartek            nieczynna
Piątek                12.00 –17.00
 

Godziny pracy filii bibliotecznych pozostają bez zmian

 


Czytaj więcej »


NOC W BIBLIOTECE

30 maja odbędzie się ogólnopolska  akcja Noc Bibliotek. My także postanowiliśmy dołączyć się do tej oryginalnej akcji. Zapraszamy naszych czytelników oraz tych, którzy dopiero naszymi czytelnikami zostaną.

W  programie:
Spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki
Czytanie fragmentów książek
Tworzymy plakaty zachęcające do  czytania – warsztaty

Ponadto chętnie przyjmiemy książki:
beletrystyka polska i obca – nowości.


Czytaj więcej »


Obchody Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża"

W dniach 23 - 24 kwietnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła  w obchodach   Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”. Projekt ten ma na celu promocję książki i czytelnictwa.  Z tej okazji w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z  Zygmuntem Pytlikiem , w którym  uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Artysta opowiedział o swojej twórczości oraz pasjach. Ponadto w celu popularyzowania literatury oraz zainspirowania dzieci do własnej twórczości ogłoszono konkurs „ Puść wodze fantazji i napisz baśń o ..”
W dniu 29.04.2015 r. Komisja oceniła 46 prac i przyznała  następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Tymoteusz  Jezutek  kl. V
                   Michał Czarny  kl. IV

II miejsce – Michał Sałaciak kl. IV
                    Kinga Giertuga  kl. IV

III miejsce – Weronika Spyrka kl. V
                     Magdalena Piergies kl.VI
                     Patrycja Pena kl. IV
Wyróżnienia :
1. Magdalena Piergies kl. IV
2. Paweł Klimasara kl. IV
3. Julia Czarny ki. IV
4. Dominik Gaweł kl. IV
5. Gabriela Tomczak kl. IV
6. Ewelina Kozina kl. VI
7. Adam Trawiński kl. VI
8. Seweryn Pancarowicz VI
9. Gabriela Szafraniec kl.VI
10.Marta Pająk  kl.VI
11. Jakub Tomczak kl.VI

W ramach tegorocznych obchodów odbyło się także spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem  klubowicze  dyskutowali o powieści Ćpunka Barbary Rosiek  oraz  o „Obsydian” pióra Jennifer L. Armentrout.


Czytaj więcej »


REGULAMIN KONKURSU„Puść wodze fantazji i napisz baśń o….”

                                         
                                          § 1
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
                                          § 2
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych  Gminy Zawoja.
                                         § 3
Celem konkursu jest:
-  popularyzowanie twórczość literackiej,
-  zainspirowanie dzieci do własnej twórczości,
-  rozwijanie umiejętności redagowania baśni,
-  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.
                                         § 4
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać swoją baśń.
Objętość pracy nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4

                                        § 5
Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
- nazwisko i imię uczestnika,
- wiek,
- adres szkoły (klasa) lub adres zamieszkania.

                                         § 6
Pracę należy dostarczyć do dnia 24.04.2015r.do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum

                                         § 7
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace do 27.04.2015r.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 30.04.2015r. 
                                         § 8
Na laureatów konkursu czekają następujące nagrody:
- publikacja nagrodzonych baśni w prasie lokalnej „ Pod Diablakiem”
- nagrody książkowe.

                                        §9
Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja utworów nastąpi 30.04. 2015 roku o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi.

                                        §10
Prace konkursowe staną się własnością Biblioteki.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium za prawa autorskie.
 
Kontakt: tel. 33 8775041, gbpzawoja@gmail.com

 

 


Czytaj więcej »


XIV MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI "KSIĄŻKA I RÓŻA"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  bierze udział w obchodach XIV edycji Małopolskich Dni Książki „ Książka i Róża”. Z tej okazji zostanie zorganizowany Gminny Konkurs Literacki „ Puść wodze fantazji i napisz            baśń o ….”Celem konkursu jest  zainspirowanie dzieci  do własnej twórczości. Adresatami konkursu będą uczniowie szkół podstawowych kl. IV –VI Gminy  Zawoja. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe,       a  ich prac zostaną opublikowane w prasie lokalnej „ Pod Diablakiem” w rubryce Inicjatywy Biblioteki. Ponadto, 24.04. br. w Bibliotece Głównej  spotka się z młodzieżą Zygmunt Pytlik, satyryk i rysownik, autor wielu humorystycznych publikacji o góralach.

Czytaj więcej »


WSPOMNIENIA Z FERII

 Gminna Biblioteka Publiczna  oraz Świetlica Środowiskowa w Zawoi włączyły się w działania Twórcze Ferie. 16 lutego br. zorganizowano warsztaty plastyczne „ Maski Karnawałowe, które rozpoczęły się od rozmowy z dziećmi na temat tradycji karnawałowych. Następnie maluchy bardzo entuzjastycznie przystąpiły do pracy plastycznej i wykonały piękne maski ozdobione cekinami, brokatem, piórami. Ponadto dzieci miały również okazję  zaprezentować  swoje  oryginalne maski  na prawdziwym balu karnawałowym, który został zorganizowany w następnym dniu.Organizatorzy, tej kolejnej imprezy zadbali także o wiele atrakcji. Były konkursy, bajkowe zagadki, wspólne tańce,poczęstunek. Natomiast 23 lutego br. w Babiogórskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty przyrodnicze „Zimowe spotkania z przyrodą”, które prowadziła Pani Katarzyna Fujak. W pierwszej części spotkania dzieci zwiedziły stałą wystawę Parku oraz zobaczyły diaporamy przyrodnicze, a w drugiej, w formie zabawy zbudowały makietę obrazującą historię przekształceń środowiska przyrodniczego człowieka. Na zakończenie zimowych spotkań z przyrodą uczestniczy, w Centrum Górskim „ Korona Ziemi”, wyruszyli w interaktywną wyprawę po najwyższych szczytach świata. W czasie ferii dzieci uczestniczyły także  w warsztatach „Zabawa w teatrzyk kukiełkowy”. 24 lutego br. dzieci wspólnie z rodzicami z wielkim zaangażowaniem wykonały kukiełki, które następnie zaprezentowały na przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”. Wykazały się niezwykłą pomysłowością, inwencją twórczą oraz  talentem aktorskim. Ponadto dzieci miały także okazję spotkać się z aktorami ze studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini. Tym razem artyści zachwycili publiczność przedstawieniem „Lampa Alladyna”. Jest to adaptacja jednej z opowieści Szeherezady i zwraca uwagę na uczciwość i odpowiedzialność.

Czytaj więcej »


TWÓRCZE FERIE 2015

~~TWÓRCZE  FERIE 2015
 16 luty     Warsztaty plastyczne  „Maski karnawałowe”
 17 luty      Zabawa Karnawałowa
 23 luty      Zimowe spotkanie z przyroda
 24 luty      Zabawa w teatrzyk kukiełkowy  cz. I
 25 luty      Zabawa w teatrzyk kukiełkowy cz. II
 26 luty      Spektakl teatralny  „Lampa Alladyna”


Zapraszamy do galerii zdjęć.


Czytaj więcej »


PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2

Gminna Biblioteka Publiczna w  Zawoi wraz z Zespołem Szkół w Zawoi Centrum  uczestniczyła  w  Programie Biblioteki Narodowej  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  – Priorytet 2 .
Główne  cele projektu to :                                                                                    
- zwiększenie poziomu czytelnictwa  wśród dzieci  i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych  i gimnazjów
- poprawa jakości obsługi czytelniczej                                                                                                     
-  wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych .
Wniosek o  dofinansowanie złożyła Gminna  Biblioteka Publiczna w Zawoi .Całkowita wartość projektu to 3940 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydawniczych . W październiku br. Biblioteka Publiczna ,wraz z udziałem władz samorządowych  Gminy Zawoja ,przekazała w depozyt Bibliotece Szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Zawoi  Centrum  201 książek. Szczegółowy  wykaz zakupionych lektur i nowości wydawniczych znajduje się na stronie internetowej http://www.biblioteka.zawojainfo.pl/ .                                                                                       
Ponadto w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną a Zespołem Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono szereg działań promujących literaturę
 i czytelnictwo. W dniach 24.09- 26.09.2014 uczniowie kl . II SP uczestniczyli  w zajęciach  Zaczarowany świat  baśni, w czasie których zostali zapoznani z wybranymi baśniami Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena ,Charlesa Perraulta. Cykl lekcji zakończył konkurs literacki, podczas którego nagrodzono następujących uczniów:                                                                                                         I miejsce – Bartosz Smyrak                                                                                                             
II miejsce – Klaudia Pluta, Gabriela Kudzia                                                                                       
III miejsce – Eryk Komm, Michał Kudzia.
                                                                                         
Kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu to  Konkurs poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima .Celem konkursu było promowanie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.  W dniu 18.11.br. Komisja Konkursowa  oceniła uczestników i ogłosiła następujące wyniki  :                                                                                                    
I miejsce – Bartosz Bachul, Kamil Olszówka                                                                                        
II miejsce- Kamil Mętel, Michał Wolczko                                                                                                   
III miejsce – Edwin Giertuga.

Z poezją dzieci spotkały się również na warsztatach plastycznych Malarska interpretacja wierszy Juliana Tuwima . W czasie tego spotkania uczestnicy byli inspirowani wierszami    i wykonali prace plastyczne obrazujące świat poezji Juliana Tuwima. Natomiast młodzież gimnazjalna brała udział w działaniu  Mały literat , którego celem było kształcenie umiejętności pisania recenzji książek oraz poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi. W dniu 13.11. br. uczestnicy zajęć zostali zapoznani  z zasadami pisania recenzji , a następnie samodzielnie zredagowali teksty promujące ich ulubione utwory. Powstałe prace były na wysokim poziomie .Organizatorzy postanowili nagrodzić recenzje  takich uczestników, jak : Kinga Szarlej, Madej Zuzanna, Dominika Lasa, Agnieszka Malczyk,  Ewa Sobczak- Rzewnicka, Kacper Pająk, Karolina Gancarczyk, Patrycja Matyja, Patryk Kudzia, , Sabina Chowaniak, Julia Pacyga, Jadwiga Basiura.                                                                                

W ramach projektu  zorganizowano również wystawę Bohaterowie naszych lektur , na której  były prezentowane prace plastyczne uczniów kl. I-III oraz IV-VI.   Były to ilustracje ulubionych bohaterów literackich , powstałe na podstawie wcześniej czytanych   i analizowanych lektur. W ramach  współpracy przeprowadzono także  Konkurs Czytelniczy w świecie książek Małgorzaty Musierowicz .Na podstawie opracowanego scenariusza uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wykazali się znajomością treści utworów Opium w rosole oraz Kwiat kalafiora. W dniu 21.11.br. Komisja Konkursowa ogłosiła następujące wyniki :   
I miejsce – Zuzanna Madej ,
II miejsce - Jadwiga Basiura,
III miejsce – Izabela Kudzia.
 Przedstawione wyżej działania w dużym stopniu przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy  projektu będą w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania zainteresowań literackich.
 
Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                   
         

 


Czytaj więcej »


Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Priorytet 2.
Projekt zawartości zakupu nowości (tytuły, liczba egz.)

1. Bajki robotów –  5 egz.
2. Baśnie Andersena  – 5 egz.
3. Baśnie Perraulta i Grimm – 5 egz.
4. Bracia Lwie Serce – 5 egz.
5. Chłopcy z Placu Broni – 10 egz.
6. Córka czarownic – 5 egz.
7. Czarnoksiężnik z Archipelagu – 2 egz.
8. Dary Anioła: Miasto Kości -2 egz.
9. Dary Anioła: Miasto Popiołów – 2 egz.
10. Dary Anioła: Miasto Szkła- 2 egz.
11. Dary Anioła: Miasto upadłych aniołów- 2 egz.
12. Dary Anioła : Miasto zagubionych dusz-2 egz.
13. Detektyw Pozytywka – 5 egz.
14. Dzieci z Bullerbyn -5 egz.
15. Dzienniki gwiazdowe –   5 egz.
16. Dziedzictwo -2 egz.
17. Hobbit , czyli tam i z powrotem – 10 egz.
18. Jak Wojtek został strażakiem – 10 egz.
19. Kwiat kalafiora – 10 egz.
20. Madame – 5 egz.
21. Miecz przeznaczenia – 8 egz.
22. Mikołajek i inne chłopaki – 5 egz.
23. Opium w rosole – 10 egz.
24. Oskar i Pani Róża – 5 egz.
25. Pamiętnik nastolatki – 3 egz.
26. Pretty Little Laris :  Sekrety – 1 egz.
27. Pretty Little Laris :  Tajemnice Ali – 1 egz.
28.  Przebudzona  o  świcie – 1 egz.
29.  Malutka czarownica – 10 egz.
30. Sposób na  Alcybiadesa – 5 egz.
31. Tajemniczy ogród -10 egz.
32. Tomek w krainie kangurów - 5 egz.
33. Telemach w dżinsach – 5 egz.
34. Urodzona o północy  - 1 egz.
37. Wiersze J. Brzechwy – 5 egz.
38. Wiersze  J. Tuwima – 5 egz.
39. Wybrani –
40.. Zagrożeni – 2 egz.
41. Ania z Zielonego Wzgórza -5egz.
42. Kamienie na szaniec- 5 egz.
43. Akademia Pana Kleksa -5egz.
44. Wiersze zebrane Herbert – 3 egz.
ilość  :  201  egz.                                                                kwota: 3940 zł

Czytaj więcej »


NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości i dumy narodowej. W tym roku po raz pierwszy Czytanie Narodowe odbyło się także w Zawoi. Inicjatorką przedsięwzięcia była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum Lucyna Malczyk. Do spotkania z „Trylogią” Sienkiewicza zostali zaproszeni gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. 6 września o godzinie 12:00 wszystkich zgromadzonych w sali BCK przywitał Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum Zbigniew Hutniczak. Akcję czytania rozpoczęto od przedstawienia montażu słowno-muzycznego pt. „Boś ty słowa mistrz”, który prezentował życie i twórczość Henryka Sienkiewicza i był wspomnieniem powieściopisarza. Scenariusz uroczystości został przygotowany przez nauczyciela języka polskiego Panią Katarzynę Wilczyńską. Czytanie „Potopu” zainaugurował Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, następnie z tekstem Sienkiewicza zmierzył się Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. Po włodarzach gminy fragmenty „Potopu” na tle chorałów gregoriańskich prezentowali następujący uczniowie gimnazjum: Joanna Pocztowska, Sebastian Bartyzel, Anna Kudziak i Kacper Pająk. W przerwie czytania zainscenizowano scenę wywiadu z Henrykiem Sienkiewiczem (Weronika Pająk i Michał Mętel), w którym pisarz opowiedział o procesie twórczym. Czytanie powieści wznowili następujący gimnazjaliści: Julia Pacyga, Mateusz Staszak, Kinga Szarlej, Agnieszka Malczyk oraz Gabriela Wronka i Łukasz Piergies. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą pisarzowi. Na koniec przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że niełatwy język powieści Sienkiewicza nie zniechęci młodzieży do zapoznania się z wielką spuścizną literacką naszego wybitnego rodaka, laureata Nagrody Nobla, a wspólne czytanie doniosłych dzieł polskiej literatury stanie się tradycją.  

Czytaj więcej »