label.png
banner.jpg

Aktualności

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2

Gminna Biblioteka Publiczna w  Zawoi wraz z Zespołem Szkół w Zawoi Centrum  uczestniczyła  w  Programie Biblioteki Narodowej  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  – Priorytet 2 .
Główne  cele projektu to :                                                                                    
- zwiększenie poziomu czytelnictwa  wśród dzieci  i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych  i gimnazjów
- poprawa jakości obsługi czytelniczej                                                                                                     
-  wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych .
Wniosek o  dofinansowanie złożyła Gminna  Biblioteka Publiczna w Zawoi .Całkowita wartość projektu to 3940 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydawniczych . W październiku br. Biblioteka Publiczna ,wraz z udziałem władz samorządowych  Gminy Zawoja ,przekazała w depozyt Bibliotece Szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Zawoi  Centrum  201 książek. Szczegółowy  wykaz zakupionych lektur i nowości wydawniczych znajduje się na stronie internetowej http://www.biblioteka.zawojainfo.pl/ .                                                                                       
Ponadto w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną a Zespołem Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono szereg działań promujących literaturę
 i czytelnictwo. W dniach 24.09- 26.09.2014 uczniowie kl . II SP uczestniczyli  w zajęciach  Zaczarowany świat  baśni, w czasie których zostali zapoznani z wybranymi baśniami Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena ,Charlesa Perraulta. Cykl lekcji zakończył konkurs literacki, podczas którego nagrodzono następujących uczniów:                                                                                                         I miejsce – Bartosz Smyrak                                                                                                             
II miejsce – Klaudia Pluta, Gabriela Kudzia                                                                                       
III miejsce – Eryk Komm, Michał Kudzia.
                                                                                         
Kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu to  Konkurs poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima .Celem konkursu było promowanie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.  W dniu 18.11.br. Komisja Konkursowa  oceniła uczestników i ogłosiła następujące wyniki  :                                                                                                    
I miejsce – Bartosz Bachul, Kamil Olszówka                                                                                        
II miejsce- Kamil Mętel, Michał Wolczko                                                                                                   
III miejsce – Edwin Giertuga.

Z poezją dzieci spotkały się również na warsztatach plastycznych Malarska interpretacja wierszy Juliana Tuwima . W czasie tego spotkania uczestnicy byli inspirowani wierszami    i wykonali prace plastyczne obrazujące świat poezji Juliana Tuwima. Natomiast młodzież gimnazjalna brała udział w działaniu  Mały literat , którego celem było kształcenie umiejętności pisania recenzji książek oraz poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi. W dniu 13.11. br. uczestnicy zajęć zostali zapoznani  z zasadami pisania recenzji , a następnie samodzielnie zredagowali teksty promujące ich ulubione utwory. Powstałe prace były na wysokim poziomie .Organizatorzy postanowili nagrodzić recenzje  takich uczestników, jak : Kinga Szarlej, Madej Zuzanna, Dominika Lasa, Agnieszka Malczyk,  Ewa Sobczak- Rzewnicka, Kacper Pająk, Karolina Gancarczyk, Patrycja Matyja, Patryk Kudzia, , Sabina Chowaniak, Julia Pacyga, Jadwiga Basiura.                                                                                

W ramach projektu  zorganizowano również wystawę Bohaterowie naszych lektur , na której  były prezentowane prace plastyczne uczniów kl. I-III oraz IV-VI.   Były to ilustracje ulubionych bohaterów literackich , powstałe na podstawie wcześniej czytanych   i analizowanych lektur. W ramach  współpracy przeprowadzono także  Konkurs Czytelniczy w świecie książek Małgorzaty Musierowicz .Na podstawie opracowanego scenariusza uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wykazali się znajomością treści utworów Opium w rosole oraz Kwiat kalafiora. W dniu 21.11.br. Komisja Konkursowa ogłosiła następujące wyniki :   
I miejsce – Zuzanna Madej ,
II miejsce - Jadwiga Basiura,
III miejsce – Izabela Kudzia.
 Przedstawione wyżej działania w dużym stopniu przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy  projektu będą w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania zainteresowań literackich.
 
Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                   
         

 


Czytaj więcej »


Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Priorytet 2.
Projekt zawartości zakupu nowości (tytuły, liczba egz.)

1. Bajki robotów –  5 egz.
2. Baśnie Andersena  – 5 egz.
3. Baśnie Perraulta i Grimm – 5 egz.
4. Bracia Lwie Serce – 5 egz.
5. Chłopcy z Placu Broni – 10 egz.
6. Córka czarownic – 5 egz.
7. Czarnoksiężnik z Archipelagu – 2 egz.
8. Dary Anioła: Miasto Kości -2 egz.
9. Dary Anioła: Miasto Popiołów – 2 egz.
10. Dary Anioła: Miasto Szkła- 2 egz.
11. Dary Anioła: Miasto upadłych aniołów- 2 egz.
12. Dary Anioła : Miasto zagubionych dusz-2 egz.
13. Detektyw Pozytywka – 5 egz.
14. Dzieci z Bullerbyn -5 egz.
15. Dzienniki gwiazdowe –   5 egz.
16. Dziedzictwo -2 egz.
17. Hobbit , czyli tam i z powrotem – 10 egz.
18. Jak Wojtek został strażakiem – 10 egz.
19. Kwiat kalafiora – 10 egz.
20. Madame – 5 egz.
21. Miecz przeznaczenia – 8 egz.
22. Mikołajek i inne chłopaki – 5 egz.
23. Opium w rosole – 10 egz.
24. Oskar i Pani Róża – 5 egz.
25. Pamiętnik nastolatki – 3 egz.
26. Pretty Little Laris :  Sekrety – 1 egz.
27. Pretty Little Laris :  Tajemnice Ali – 1 egz.
28.  Przebudzona  o  świcie – 1 egz.
29.  Malutka czarownica – 10 egz.
30. Sposób na  Alcybiadesa – 5 egz.
31. Tajemniczy ogród -10 egz.
32. Tomek w krainie kangurów - 5 egz.
33. Telemach w dżinsach – 5 egz.
34. Urodzona o północy  - 1 egz.
37. Wiersze J. Brzechwy – 5 egz.
38. Wiersze  J. Tuwima – 5 egz.
39. Wybrani –
40.. Zagrożeni – 2 egz.
41. Ania z Zielonego Wzgórza -5egz.
42. Kamienie na szaniec- 5 egz.
43. Akademia Pana Kleksa -5egz.
44. Wiersze zebrane Herbert – 3 egz.
ilość  :  201  egz.                                                                kwota: 3940 zł

Czytaj więcej »


NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości i dumy narodowej. W tym roku po raz pierwszy Czytanie Narodowe odbyło się także w Zawoi. Inicjatorką przedsięwzięcia była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum Lucyna Malczyk. Do spotkania z „Trylogią” Sienkiewicza zostali zaproszeni gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. 6 września o godzinie 12:00 wszystkich zgromadzonych w sali BCK przywitał Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum Zbigniew Hutniczak. Akcję czytania rozpoczęto od przedstawienia montażu słowno-muzycznego pt. „Boś ty słowa mistrz”, który prezentował życie i twórczość Henryka Sienkiewicza i był wspomnieniem powieściopisarza. Scenariusz uroczystości został przygotowany przez nauczyciela języka polskiego Panią Katarzynę Wilczyńską. Czytanie „Potopu” zainaugurował Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, następnie z tekstem Sienkiewicza zmierzył się Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. Po włodarzach gminy fragmenty „Potopu” na tle chorałów gregoriańskich prezentowali następujący uczniowie gimnazjum: Joanna Pocztowska, Sebastian Bartyzel, Anna Kudziak i Kacper Pająk. W przerwie czytania zainscenizowano scenę wywiadu z Henrykiem Sienkiewiczem (Weronika Pająk i Michał Mętel), w którym pisarz opowiedział o procesie twórczym. Czytanie powieści wznowili następujący gimnazjaliści: Julia Pacyga, Mateusz Staszak, Kinga Szarlej, Agnieszka Malczyk oraz Gabriela Wronka i Łukasz Piergies. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą pisarzowi. Na koniec przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że niełatwy język powieści Sienkiewicza nie zniechęci młodzieży do zapoznania się z wielką spuścizną literacką naszego wybitnego rodaka, laureata Nagrody Nobla, a wspólne czytanie doniosłych dzieł polskiej literatury stanie się tradycją.  

Czytaj więcej »


PROJEKTY

Gminna Bibliotek Publiczna w Zawoi w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości  wydawniczych dla bibliotek- Priorytet 1 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014r. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe są przeznaczone na zakup wydawnictw popularnonaukowych  oraz literatury pięknej .Zgodnie z regulaminem programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Poza tym Biblioteka Publiczna w Zawoi  pozyskała dotację na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych- Priorytet 2. W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną lektury dla uczniów Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Celem projektu jest wspieranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury.W czerwcu br. Biblioteka  podpisała porozumienie z  Zespołem Szkól w Zawoi Centrum , w wyniku którego do końca listopada 2014 r. zostaną zakupione książki zgodnie z wykazem przygotowanym przez nauczycieli języka polskiego. Ponadto odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej »


Aktywne Wakacje

Świetlica Środowiskowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zapraszają dzieci na zajęcia w ramach akcji „ Aktywne  Wakacje”

Czytaj więcej »


Tydzień Bibliotek

Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, odbywającego się w dniach 8-15 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna  w Zawoi zorganizowała szereg imprez skierowanych do dzieci  i młodzieży.   8 maja  aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych Sztuka z Trzebini wystawili spektakl „ Smok Wawelski”, który obejrzało ponad 150 dzieci z pobliskich przedszkoli i  szkół podstawowych.

Czytaj więcej »


Tydzień Bibliotek 2014 - "Czytanie Łączy pokolenia"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  zaprasza dniach 8-15 maja na obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Czytaj więcej »


DKK

~~


Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klub Książki. Celem działalności Klubu jest kreowanie mody na czytanie oraz integracja środowiska lokalnego skupionego wokół biblioteki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu,dyskutują o wybranej książce. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Bibliotece, tel. 33 8775041


Czytaj więcej »


Ogłoszenie wyników konkursu "Świąteczny stroik Bożonarodzeniowy"

Przedstawiamy listę zwycięzców! Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i prosimy po odbiór nagród w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi po przerwie świątecznej w godzinach urzędowania.

Czytaj więcej »


Regulamin konkursu "Świąteczny stroik Bożonarodzeniowy"

Przedstawiamy regulam konkursu Bożonarodzeniowego.

Czytaj więcej »


Zabawa andrzejkowa

W sobotni wieczór, 23 listopada br. dzieci i młodzież z Gminy Zawoja uczestniczyły w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Świetlicę Środowiskową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi. W sali widowiskowej BCK  zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które w atmosferze pełnej magii poznawały andrzejkowe tradycje.

Czytaj więcej »


Andrzejki 2013

GminnaBibliotekaPubliczna orazSwietlica Srodowiskowa w Zawoi zaprasza dzieci i młodzież na zabawę andrzejkową, która odbędzie się 23 listopada 2013 r o godz. 14.30 - salaBCK.Wprogramie: wróżby, konkursy z nagrodami, poczęstunek i zabawa taneczna.

Czytaj więcej »


Nowości wydawnicze!

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi na półkach pojawiły się kolejne nowości wydawnicze, których zakup realizowany jest w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tytułami publikacji, mając nadzieję, że każdy z Was z pewnością znajdzie wśród nowych książek coś dla siebie.

Czytaj więcej »


Spotkanie bibliotek partnerskich w gminnej bibliotece publicznej w Zawoi

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi jako Biblioteka Wiodącą w II rundzie PRB ,w ramach otrzymanego Mikrograntu „ Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , zorganizowała cztery spotkania w tym jedno wirtualne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

Czytaj więcej »