label.png
banner.jpg

Aktualności

Zaproszenie do teatru


Czytaj więcej »


Projekt Kultura Dostępna

Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła wniosek do programu Kultura Dostępna i zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymała dotację  na realizację zadania Klasyka znowu odkryta. Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7200 zł. W ramach  projektu zostaną  zrealizowane następujące działania :

1.Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie na wybrany spektakl teatralny połączony
z warsztatami teatralnymi – termin realizacji wrzesień

2.Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – działanie skierowane do młodzieży oraz ich dziadków, uczestnicy zwiedzą stałą wystawę oraz wezmą udział w  lekcji muzealnej - termin realizacji wrzesień

3.Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku Białej na wybrany spektakl teatralny połączony
 z warsztatami teatralnymi - termin realizacji październik

4. Przygotowanie spektaklu – programu TV JEDYNKA  „Żeby te księgi trafiły pod strzechy” – będzie to posumowanie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania  zdobytych w czasie realizacji wyżej wymienionych działań. Planujemy, że tematem przedstawienia będzie prezentacja spuścizny literackiej Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie scenicznej. Spektakl będzie adresowany do szerokiej publiczności, zostanie wystawiony w Zawoi – termin realizacji listopad

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Czytaj więcej »


Uwaga czytelnicy!

                                 
Biblioteka w dn. 13.07- 24.07.2015 
czynna:


 

Poniedziałek      9.00 - 17.00
Wtorek               9.00 - 14.00
Środa                 9.00 - 14.00
Czwartek            nieczynna
Piątek                12.00 –17.00
 

Godziny pracy filii bibliotecznych pozostają bez zmian

 


Czytaj więcej »


NOC W BIBLIOTECE

30 maja odbędzie się ogólnopolska  akcja Noc Bibliotek. My także postanowiliśmy dołączyć się do tej oryginalnej akcji. Zapraszamy naszych czytelników oraz tych, którzy dopiero naszymi czytelnikami zostaną.

W  programie:
Spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki
Czytanie fragmentów książek
Tworzymy plakaty zachęcające do  czytania – warsztaty

Ponadto chętnie przyjmiemy książki:
beletrystyka polska i obca – nowości.


Czytaj więcej »


Obchody Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża"

W dniach 23 - 24 kwietnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła  w obchodach   Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”. Projekt ten ma na celu promocję książki i czytelnictwa.  Z tej okazji w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z  Zygmuntem Pytlikiem , w którym  uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Artysta opowiedział o swojej twórczości oraz pasjach. Ponadto w celu popularyzowania literatury oraz zainspirowania dzieci do własnej twórczości ogłoszono konkurs „ Puść wodze fantazji i napisz baśń o ..”
W dniu 29.04.2015 r. Komisja oceniła 46 prac i przyznała  następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Tymoteusz  Jezutek  kl. V
                   Michał Czarny  kl. IV

II miejsce – Michał Sałaciak kl. IV
                    Kinga Giertuga  kl. IV

III miejsce – Weronika Spyrka kl. V
                     Magdalena Piergies kl.VI
                     Patrycja Pena kl. IV
Wyróżnienia :
1. Magdalena Piergies kl. IV
2. Paweł Klimasara kl. IV
3. Julia Czarny ki. IV
4. Dominik Gaweł kl. IV
5. Gabriela Tomczak kl. IV
6. Ewelina Kozina kl. VI
7. Adam Trawiński kl. VI
8. Seweryn Pancarowicz VI
9. Gabriela Szafraniec kl.VI
10.Marta Pająk  kl.VI
11. Jakub Tomczak kl.VI

W ramach tegorocznych obchodów odbyło się także spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem  klubowicze  dyskutowali o powieści Ćpunka Barbary Rosiek  oraz  o „Obsydian” pióra Jennifer L. Armentrout.


Czytaj więcej »


REGULAMIN KONKURSU„Puść wodze fantazji i napisz baśń o….”

                                         
                                          § 1
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
                                          § 2
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych  Gminy Zawoja.
                                         § 3
Celem konkursu jest:
-  popularyzowanie twórczość literackiej,
-  zainspirowanie dzieci do własnej twórczości,
-  rozwijanie umiejętności redagowania baśni,
-  rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.
                                         § 4
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać swoją baśń.
Objętość pracy nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4

                                        § 5
Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
- nazwisko i imię uczestnika,
- wiek,
- adres szkoły (klasa) lub adres zamieszkania.

                                         § 6
Pracę należy dostarczyć do dnia 24.04.2015r.do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum

                                         § 7
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace do 27.04.2015r.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 30.04.2015r. 
                                         § 8
Na laureatów konkursu czekają następujące nagrody:
- publikacja nagrodzonych baśni w prasie lokalnej „ Pod Diablakiem”
- nagrody książkowe.

                                        §9
Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja utworów nastąpi 30.04. 2015 roku o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi.

                                        §10
Prace konkursowe staną się własnością Biblioteki.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium za prawa autorskie.
 
Kontakt: tel. 33 8775041, gbpzawoja@gmail.com

 

 


Czytaj więcej »


XIV MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI "KSIĄŻKA I RÓŻA"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  bierze udział w obchodach XIV edycji Małopolskich Dni Książki „ Książka i Róża”. Z tej okazji zostanie zorganizowany Gminny Konkurs Literacki „ Puść wodze fantazji i napisz            baśń o ….”Celem konkursu jest  zainspirowanie dzieci  do własnej twórczości. Adresatami konkursu będą uczniowie szkół podstawowych kl. IV –VI Gminy  Zawoja. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe,       a  ich prac zostaną opublikowane w prasie lokalnej „ Pod Diablakiem” w rubryce Inicjatywy Biblioteki. Ponadto, 24.04. br. w Bibliotece Głównej  spotka się z młodzieżą Zygmunt Pytlik, satyryk i rysownik, autor wielu humorystycznych publikacji o góralach.

Czytaj więcej »


WSPOMNIENIA Z FERII

 Gminna Biblioteka Publiczna  oraz Świetlica Środowiskowa w Zawoi włączyły się w działania Twórcze Ferie. 16 lutego br. zorganizowano warsztaty plastyczne „ Maski Karnawałowe, które rozpoczęły się od rozmowy z dziećmi na temat tradycji karnawałowych. Następnie maluchy bardzo entuzjastycznie przystąpiły do pracy plastycznej i wykonały piękne maski ozdobione cekinami, brokatem, piórami. Ponadto dzieci miały również okazję  zaprezentować  swoje  oryginalne maski  na prawdziwym balu karnawałowym, który został zorganizowany w następnym dniu.Organizatorzy, tej kolejnej imprezy zadbali także o wiele atrakcji. Były konkursy, bajkowe zagadki, wspólne tańce,poczęstunek. Natomiast 23 lutego br. w Babiogórskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty przyrodnicze „Zimowe spotkania z przyrodą”, które prowadziła Pani Katarzyna Fujak. W pierwszej części spotkania dzieci zwiedziły stałą wystawę Parku oraz zobaczyły diaporamy przyrodnicze, a w drugiej, w formie zabawy zbudowały makietę obrazującą historię przekształceń środowiska przyrodniczego człowieka. Na zakończenie zimowych spotkań z przyrodą uczestniczy, w Centrum Górskim „ Korona Ziemi”, wyruszyli w interaktywną wyprawę po najwyższych szczytach świata. W czasie ferii dzieci uczestniczyły także  w warsztatach „Zabawa w teatrzyk kukiełkowy”. 24 lutego br. dzieci wspólnie z rodzicami z wielkim zaangażowaniem wykonały kukiełki, które następnie zaprezentowały na przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”. Wykazały się niezwykłą pomysłowością, inwencją twórczą oraz  talentem aktorskim. Ponadto dzieci miały także okazję spotkać się z aktorami ze studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini. Tym razem artyści zachwycili publiczność przedstawieniem „Lampa Alladyna”. Jest to adaptacja jednej z opowieści Szeherezady i zwraca uwagę na uczciwość i odpowiedzialność.

Czytaj więcej »


TWÓRCZE FERIE 2015

~~TWÓRCZE  FERIE 2015
 16 luty     Warsztaty plastyczne  „Maski karnawałowe”
 17 luty      Zabawa Karnawałowa
 23 luty      Zimowe spotkanie z przyroda
 24 luty      Zabawa w teatrzyk kukiełkowy  cz. I
 25 luty      Zabawa w teatrzyk kukiełkowy cz. II
 26 luty      Spektakl teatralny  „Lampa Alladyna”


Zapraszamy do galerii zdjęć.


Czytaj więcej »


PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2

Gminna Biblioteka Publiczna w  Zawoi wraz z Zespołem Szkół w Zawoi Centrum  uczestniczyła  w  Programie Biblioteki Narodowej  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  – Priorytet 2 .
Główne  cele projektu to :                                                                                    
- zwiększenie poziomu czytelnictwa  wśród dzieci  i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych  i gimnazjów
- poprawa jakości obsługi czytelniczej                                                                                                     
-  wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych .
Wniosek o  dofinansowanie złożyła Gminna  Biblioteka Publiczna w Zawoi .Całkowita wartość projektu to 3940 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydawniczych . W październiku br. Biblioteka Publiczna ,wraz z udziałem władz samorządowych  Gminy Zawoja ,przekazała w depozyt Bibliotece Szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Zawoi  Centrum  201 książek. Szczegółowy  wykaz zakupionych lektur i nowości wydawniczych znajduje się na stronie internetowej http://www.biblioteka.zawojainfo.pl/ .                                                                                       
Ponadto w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną a Zespołem Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono szereg działań promujących literaturę
 i czytelnictwo. W dniach 24.09- 26.09.2014 uczniowie kl . II SP uczestniczyli  w zajęciach  Zaczarowany świat  baśni, w czasie których zostali zapoznani z wybranymi baśniami Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena ,Charlesa Perraulta. Cykl lekcji zakończył konkurs literacki, podczas którego nagrodzono następujących uczniów:                                                                                                         I miejsce – Bartosz Smyrak                                                                                                             
II miejsce – Klaudia Pluta, Gabriela Kudzia                                                                                       
III miejsce – Eryk Komm, Michał Kudzia.
                                                                                         
Kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu to  Konkurs poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima .Celem konkursu było promowanie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.  W dniu 18.11.br. Komisja Konkursowa  oceniła uczestników i ogłosiła następujące wyniki  :                                                                                                    
I miejsce – Bartosz Bachul, Kamil Olszówka                                                                                        
II miejsce- Kamil Mętel, Michał Wolczko                                                                                                   
III miejsce – Edwin Giertuga.

Z poezją dzieci spotkały się również na warsztatach plastycznych Malarska interpretacja wierszy Juliana Tuwima . W czasie tego spotkania uczestnicy byli inspirowani wierszami    i wykonali prace plastyczne obrazujące świat poezji Juliana Tuwima. Natomiast młodzież gimnazjalna brała udział w działaniu  Mały literat , którego celem było kształcenie umiejętności pisania recenzji książek oraz poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi. W dniu 13.11. br. uczestnicy zajęć zostali zapoznani  z zasadami pisania recenzji , a następnie samodzielnie zredagowali teksty promujące ich ulubione utwory. Powstałe prace były na wysokim poziomie .Organizatorzy postanowili nagrodzić recenzje  takich uczestników, jak : Kinga Szarlej, Madej Zuzanna, Dominika Lasa, Agnieszka Malczyk,  Ewa Sobczak- Rzewnicka, Kacper Pająk, Karolina Gancarczyk, Patrycja Matyja, Patryk Kudzia, , Sabina Chowaniak, Julia Pacyga, Jadwiga Basiura.                                                                                

W ramach projektu  zorganizowano również wystawę Bohaterowie naszych lektur , na której  były prezentowane prace plastyczne uczniów kl. I-III oraz IV-VI.   Były to ilustracje ulubionych bohaterów literackich , powstałe na podstawie wcześniej czytanych   i analizowanych lektur. W ramach  współpracy przeprowadzono także  Konkurs Czytelniczy w świecie książek Małgorzaty Musierowicz .Na podstawie opracowanego scenariusza uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wykazali się znajomością treści utworów Opium w rosole oraz Kwiat kalafiora. W dniu 21.11.br. Komisja Konkursowa ogłosiła następujące wyniki :   
I miejsce – Zuzanna Madej ,
II miejsce - Jadwiga Basiura,
III miejsce – Izabela Kudzia.
 Przedstawione wyżej działania w dużym stopniu przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy  projektu będą w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania zainteresowań literackich.
 
Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                   
         

 


Czytaj więcej »


Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Wykaz książek przekazanych do Biblioteki Zespołu Szkół w Zawoi Centrum Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Priorytet 2.
Projekt zawartości zakupu nowości (tytuły, liczba egz.)

1. Bajki robotów –  5 egz.
2. Baśnie Andersena  – 5 egz.
3. Baśnie Perraulta i Grimm – 5 egz.
4. Bracia Lwie Serce – 5 egz.
5. Chłopcy z Placu Broni – 10 egz.
6. Córka czarownic – 5 egz.
7. Czarnoksiężnik z Archipelagu – 2 egz.
8. Dary Anioła: Miasto Kości -2 egz.
9. Dary Anioła: Miasto Popiołów – 2 egz.
10. Dary Anioła: Miasto Szkła- 2 egz.
11. Dary Anioła: Miasto upadłych aniołów- 2 egz.
12. Dary Anioła : Miasto zagubionych dusz-2 egz.
13. Detektyw Pozytywka – 5 egz.
14. Dzieci z Bullerbyn -5 egz.
15. Dzienniki gwiazdowe –   5 egz.
16. Dziedzictwo -2 egz.
17. Hobbit , czyli tam i z powrotem – 10 egz.
18. Jak Wojtek został strażakiem – 10 egz.
19. Kwiat kalafiora – 10 egz.
20. Madame – 5 egz.
21. Miecz przeznaczenia – 8 egz.
22. Mikołajek i inne chłopaki – 5 egz.
23. Opium w rosole – 10 egz.
24. Oskar i Pani Róża – 5 egz.
25. Pamiętnik nastolatki – 3 egz.
26. Pretty Little Laris :  Sekrety – 1 egz.
27. Pretty Little Laris :  Tajemnice Ali – 1 egz.
28.  Przebudzona  o  świcie – 1 egz.
29.  Malutka czarownica – 10 egz.
30. Sposób na  Alcybiadesa – 5 egz.
31. Tajemniczy ogród -10 egz.
32. Tomek w krainie kangurów - 5 egz.
33. Telemach w dżinsach – 5 egz.
34. Urodzona o północy  - 1 egz.
37. Wiersze J. Brzechwy – 5 egz.
38. Wiersze  J. Tuwima – 5 egz.
39. Wybrani –
40.. Zagrożeni – 2 egz.
41. Ania z Zielonego Wzgórza -5egz.
42. Kamienie na szaniec- 5 egz.
43. Akademia Pana Kleksa -5egz.
44. Wiersze zebrane Herbert – 3 egz.
ilość  :  201  egz.                                                                kwota: 3940 zł

Czytaj więcej »


NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości i dumy narodowej. W tym roku po raz pierwszy Czytanie Narodowe odbyło się także w Zawoi. Inicjatorką przedsięwzięcia była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Centrum Lucyna Malczyk. Do spotkania z „Trylogią” Sienkiewicza zostali zaproszeni gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. 6 września o godzinie 12:00 wszystkich zgromadzonych w sali BCK przywitał Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum Zbigniew Hutniczak. Akcję czytania rozpoczęto od przedstawienia montażu słowno-muzycznego pt. „Boś ty słowa mistrz”, który prezentował życie i twórczość Henryka Sienkiewicza i był wspomnieniem powieściopisarza. Scenariusz uroczystości został przygotowany przez nauczyciela języka polskiego Panią Katarzynę Wilczyńską. Czytanie „Potopu” zainaugurował Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, następnie z tekstem Sienkiewicza zmierzył się Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. Po włodarzach gminy fragmenty „Potopu” na tle chorałów gregoriańskich prezentowali następujący uczniowie gimnazjum: Joanna Pocztowska, Sebastian Bartyzel, Anna Kudziak i Kacper Pająk. W przerwie czytania zainscenizowano scenę wywiadu z Henrykiem Sienkiewiczem (Weronika Pająk i Michał Mętel), w którym pisarz opowiedział o procesie twórczym. Czytanie powieści wznowili następujący gimnazjaliści: Julia Pacyga, Mateusz Staszak, Kinga Szarlej, Agnieszka Malczyk oraz Gabriela Wronka i Łukasz Piergies. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć wystawę poświęconą pisarzowi. Na koniec przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że niełatwy język powieści Sienkiewicza nie zniechęci młodzieży do zapoznania się z wielką spuścizną literacką naszego wybitnego rodaka, laureata Nagrody Nobla, a wspólne czytanie doniosłych dzieł polskiej literatury stanie się tradycją.  

Czytaj więcej »


PROJEKTY

Gminna Bibliotek Publiczna w Zawoi w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości  wydawniczych dla bibliotek- Priorytet 1 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014r. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe są przeznaczone na zakup wydawnictw popularnonaukowych  oraz literatury pięknej .Zgodnie z regulaminem programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Poza tym Biblioteka Publiczna w Zawoi  pozyskała dotację na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych- Priorytet 2. W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną lektury dla uczniów Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Celem projektu jest wspieranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury.W czerwcu br. Biblioteka  podpisała porozumienie z  Zespołem Szkól w Zawoi Centrum , w wyniku którego do końca listopada 2014 r. zostaną zakupione książki zgodnie z wykazem przygotowanym przez nauczycieli języka polskiego. Ponadto odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych promujących czytelnictwo.

Czytaj więcej »


Aktywne Wakacje

Świetlica Środowiskowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zapraszają dzieci na zajęcia w ramach akcji „ Aktywne  Wakacje”

Czytaj więcej »


Tydzień Bibliotek

Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, odbywającego się w dniach 8-15 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna  w Zawoi zorganizowała szereg imprez skierowanych do dzieci  i młodzieży.   8 maja  aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych Sztuka z Trzebini wystawili spektakl „ Smok Wawelski”, który obejrzało ponad 150 dzieci z pobliskich przedszkoli i  szkół podstawowych.

Czytaj więcej »


Tydzień Bibliotek 2014 - "Czytanie Łączy pokolenia"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  zaprasza dniach 8-15 maja na obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Czytaj więcej »


DKK

~~


Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klub Książki. Celem działalności Klubu jest kreowanie mody na czytanie oraz integracja środowiska lokalnego skupionego wokół biblioteki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu,dyskutują o wybranej książce. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w Bibliotece, tel. 33 8775041


Czytaj więcej »


Ogłoszenie wyników konkursu "Świąteczny stroik Bożonarodzeniowy"

Przedstawiamy listę zwycięzców! Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i prosimy po odbiór nagród w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi po przerwie świątecznej w godzinach urzędowania.

Czytaj więcej »


Regulamin konkursu "Świąteczny stroik Bożonarodzeniowy"

Przedstawiamy regulam konkursu Bożonarodzeniowego.

Czytaj więcej »


Zabawa andrzejkowa

W sobotni wieczór, 23 listopada br. dzieci i młodzież z Gminy Zawoja uczestniczyły w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Świetlicę Środowiskową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi. W sali widowiskowej BCK  zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które w atmosferze pełnej magii poznawały andrzejkowe tradycje.

Czytaj więcej »


Andrzejki 2013

GminnaBibliotekaPubliczna orazSwietlica Srodowiskowa w Zawoi zaprasza dzieci i młodzież na zabawę andrzejkową, która odbędzie się 23 listopada 2013 r o godz. 14.30 - salaBCK.Wprogramie: wróżby, konkursy z nagrodami, poczęstunek i zabawa taneczna.

Czytaj więcej »


Nowości wydawnicze!

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi na półkach pojawiły się kolejne nowości wydawnicze, których zakup realizowany jest w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tytułami publikacji, mając nadzieję, że każdy z Was z pewnością znajdzie wśród nowych książek coś dla siebie.

Czytaj więcej »


Spotkanie bibliotek partnerskich w gminnej bibliotece publicznej w Zawoi

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi jako Biblioteka Wiodącą w II rundzie PRB ,w ramach otrzymanego Mikrograntu „ Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce , zorganizowała cztery spotkania w tym jedno wirtualne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

Czytaj więcej »