label.png
banner.jpg

Statystyka Biblioteki ( 2011 r.)

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011r. wyniósł ogółem 28 981 woluminów, w tym:
Filia w Zawoi Wilczna 7069 woluminów
Filia w Skawicy 7156 woluminów Przybyło nowości wydawniczych w 2011r. ogółem 326 nowych książek.

Zarejestrowano ogółem 1046 czytelników ,w tym:
  • Filia w Zawoi Wilczna 145 czytelników
  • Filia w Skawicy 271 czytelników


Czytelnikom wypożyczono na zewnątrz 14 391 książek.

Ogółem liczba wypożyczeń na miejscu 2620 książek, 352 czasopisma.

Większość czytelników stanowią młodzież i dzieci (uczniowie i studenci ) łączna liczba wynosi 735 w stosunku do ogólnej liczby 1046.